Azure DevTest – unikátní licencování a výhody i pro koncové uživatele

Cena provozu testovacích prostředí v Azure bývá mnohonásobně levnější než provoz běžného produkčního prostředí, někdy se může být i nulová. Využijte toho pro zlepšení vašich IT služeb!

Princip a výhody:

Unikátní licenční i technické podmínky pro provoz neprodukční infrastruktury v Azure, které většinou řádově zlevní náklady na vývojové a testovací prostředí, a přitom zvýší jejich užitnou hodnotu. Můžete využívat individuální a také firemní DevTest benefity.

 1. Neplatíte za Microsoft software i za některé další služby které v Azure DevTest subskripcích provozujete, a to jak v individuálním, tak i ve firemním prostředí.
 2. Neomezený počet koncových uživatelů zde může dlouhodobě uživatelsky testovat software, ale přitom nemusí mít licence Microsoft, které v Azure používají.
 3. Nositelé DevTest výhod jsou vývojáři nebo administrátoři s aktivní licencí Visual Studio/MSDN.
 4. Vývojáři a IT profesionálové získávají ještě navíc své vlastní, experimentální free předplacené Azure kredity 50, 100 nebo 150$ měsíčně na neprodukční Azure služby, tak aby své experimenty a testy nemuseli dělat v placeném prostředí.

Individuální a Firemní Azure DevTest výhody a jejich kombinace

Obecně lze využít dva typy Azure Dev/Test výhod. Mají společnou výši slevy, možnost přizvat koncové uživatele k testování. Mnohdy se kombinují obě varianty. První je vázána na konkrétního člověka a jeho vlastní subskripci. Je vhodné jako individuální, více či méně na experimenty a malé testy případně jako předplacená Developer cloud workstations. Má předplacené kredity a je zajištěná proti nechtěné platbě. Druhá výhoda je již koncipované jako „solidní“ firemní nebo týmová Azure DevTest Subskripce. A. Individuální vývojáři nebo IT odborníci, kteří mají na sebe aktivované Visual Studio/MSDN mají ve svých 

clip_image012

benefitech nad rámec běžného softwaru také ještě své vlastní, oddělené experimentální free Azure DevTest kredity v objemu 50 až 150 USD měsíčně (1 800 USD na rok). Tyto free zdroje lze použít jak vývoj, testy, experimenty, tak i pro uživatelské testování nebo zde rozeběhnout osobní klientské VM stroje s Windows 10 nebo Linuxem. Při aktivaci této Azure subskripce s free kreditem na portálu my.visualstudio.comnení vyžadována kreditní karta. Každý měsíc se tato Azure subskripce „dobije“ kreditem na maximální měsíční hodnotu. Nevyčerpané kredity se nepřevádí. Subskripce je zamknutá-zajištěná proti nechtěné platbě tzv. Spending limitem. Vývojář může „odemknout“ toto prostředí kreditní kartou, pokud objem free kreditu nestačí a potřebuje pro testování větší objem. V tomto případě se bude vše nad free kredit (třeba jen v daném měsíci) bude účtovat na kreditní kartu. Individuální benefity nejdou spojovat navzájem. Nevýhoda tohoto prostředí je, že je vázáno na aktivní VS/MSDN předplatné konkrétního člověka, resp. jeho Account. Pokud se licence VS/MSDN neprodlouží, prostředí se uzamkne a časem zruší. Pokud je používáno na firemní testy a jeho account owner z jakéhokoli důvodu nespolupracuje s ostatními, nemusí se ostatní do prostředí dostat. B. Firemní týmové testovací Azure prostředí v rámci Azure DevTest subskripcí je koncipováno jako systematický dlouhodobý firemní přistup. Není vázáno na jednoho konkrétního člověka, účtuje se za Azure DevTest ceny, avšak nemá žádný předplacený měsíční kredit. Tyto typy subskripcí lze pouze udělat v obchodních modelech PAYG DevTest Enterprise DevTest , v ostatních platebních modelech je to složitější ale také je možné nějaké výhody získat. Při založení tohoto postředí formou PAYG systém ověřuje, zda majitel je administrátorem nebo uživatelem Visual Studio/MSDN licencí, v Enterprise smlouvě je zase třeba mít příznak Account ownera s právem zakládat DevTest. Vývojářské společnosti, které dodávají řešení koncovým zákazníkům,  mohou nabídnout přístup do svého Azure prostředí neomezenému počtu interních i externích koncových uživatelů provádějící uživatelské akceptační testy softwaru běžícího v Azure.  

Podmínky pro využití Azure DevTest benefitů 

 • Alespoň jeden administrátor, vývojář nebo jiný IT odborník musí být „nositelem“ Microsoft DevTest benefitů – licencovaným uživatelem Microsoft Visual Studio s MSDN Subscription benefity. Tyto výhody pak může aplikovat na své vlastní nebo firemní Azure DevTest prostředí,
 • Tento licencovaný uživatel může do prostředí v kterém pracuje a přizvat i koncové uživatele k testování aplikací svých/cizích které vyvíjím spravuje nebo instaluje.
 • Pokud v tomto Azure prostředí pracuje více vývojářů a administrátorů, všichni musí mít svoji licenci VS/MSDN.
 • Azure DevTest prostředí musí být používáno jako neprodukční, vývojářské, testovací, staging, atd., nikoli produkční.

Hlavní scénáře použití Azure DevTest výhod

A. Individuální experimenty, Dev/Test cloud workstation, občasné testování v rámci Azure Dev/Test kreditů.Aktivujte si své free Azure kredity (50-100-150$) z Visual Studio/MSDSN na http://my.visualstudio.com.  Testujte v tomto prostředí, máte v něm zaručeny speciální Azure DevTest ceny.  Máte zde unikátní licenční možnost provozu klientských Windows 7 a Windows 10, za které samozřejmě neplatíte, použijte v Azure Cloud Developer nebo AI-Machine Learning Workstation. Můžete pozvat neomezené množství koncových uživatelů pro uživatelské testování vašich aplikací. Jiní vývojáři a administrátoři vám mohou pomáhat, pokud mají na sebe psané také Visual Studio/MSDN a vy je přidáte do své individuální Azure subskripce jako co-administrátory nebo jinou roli. Nemůžete ale společně free kredity spojovat. B. Testování, vývoj nebo experimenty, v objemu stovek dolarů měsíčně, v rámci individuálního Azure Dev/Test kreditu a jeho odemknutí na rámec kreditní kartou. Pokud nestačí free měsíční objem Azure kreditu ve vaší vývojářské Azure Subskripci k dokončení třeba i jednorázového testování, můžete subskripci jednorázově, jen krátkodobě na daný měsíc nebo i dlouhodobě „odemknout“ uvolněním Spending limitu kreditní kartou. Tímto přestane platit „záklopka“ a vše nad free kredit bude účtováno. V týmu se takto se může odemknou jen jedna subskripce jednoho vývojáře, ostatní kolegové mohou být přiřazeni jako co-admini nebo s jinou rolí do této subskripce tak aby mohli instalovat a konfigurovat společní řešení. Výhoda je, že se zohlední free kredit objem dané individuální subskripce. Nevýhoda je vazba na Azure benefit jednoho admina. Mnoho menších firem používá na testování a demování svého řešení nebo na získávání zpětné vazby od koncových uživatelů, které mohou přizvat k UAT testům. C. Firemní testovací Azure prostředí ve vlastní firemní dedikované Azure DevTest subskripci (Všem vývojářům zůstává navíc jejich experimentální benefit.) Pro dlouhodobější systémové testování je vhodné je nejlepší vytvořit specializovanou firemní Azure DevTest Subskripci která se účtujeAzure DevTest cenou. Typický scénář je partnerské nebo zákaznické provozování testovacího systému. Do Azure přistupují admini a vývojáři dodavatelské společnosti i koncového zákazníka upravují nové funkčnosti systému a konfigurují, ladí, zjišťují náročnost HW zdrojů, atd. Běžní uživatelé jako účetní atd. pak provozují uživatelské testování (UAT) např. nového modulu nebo formuláře dříve, než bude vše nasazeno do ostrého provozu. Tyto Azure DevTest subskripce jdou pořídit ve dvou modelech:    1. Azure PAYG DevTest modelu (pozor lze platit i na fakturu, kreditka tedy není třeba   2.Enterprise Azure DevTest modelu, popsáno detailněji zde. Výhoda Azure EA je kombinace produkčních a neprodukčních subskripcí, jejich lepší oddělení a správa v rámci velkých organizací. Nevýhoda je nutnost tříletého závazku a min. platby ~ 12 000 USD  vždy na rok „dopředu“, z tohoto kreditu se pak průběžně čerpá, vše nad se doplácí zpětně.  

V CSP modelu není Azure DevTest pricing podporován, tam by měli běžet produkční zákaznické subskripce a aplikace které byly otestovány jinde, většinou na jiné DevTest subskripci dodavatele-partnera.

Příklad malá firma převod aplikace do cloudu

Aktuální stav:  Externí dodavatel z menší IT společnosti, se stará o informační systémy několika svých menších zákazníků. Koncoví zákazníci provozují své informační systémy využívající starší verze Windows Server 2008 a SQL Server. Systém zastarává, jeho výměna většinou není jednoduchá a rychle realizovatelná. Je složité do produkčního prostředí zavádět inovace, upgrade, novou funkčnost. Bylo by vhodné mít duplicitní testovací prostředí ale nákup testovacího HW i SW by byl neúměrně drahý. Někteří zákazníci začíná aktivně uvažovat o O365 pro své zaměstnance a „neštítí se cloudu“ i možnosti práce z domova z notebooku apod. Měnit rychle informační systém běžný zákazník nechce, je však připraven začít spolupracovat na projektu nového IS s využitím cloudových technologií, případně projekt i mírně financovat. 

Jedno z možných řešení: Externí dodavatel má vlastní developer licenci VS/MSDN Professional, aktivoval individuální Azure DevTest benefit 50$ měsíčně na experimenty a testování. Podařilo se zreplikoval produkční infrastrukturu zákazníků v Azure, zde testovat a pro zákazníky demovat novou funkčnost IS. Licence Windows Server a SQL  Server se v Azure DevTest neřeší, jsou pokryty VS/MSDN licencí. Nezapomíná vypínat VM stroje, škálovaní je jednoduché. Pokud dojde kredit, jednorázově se odemkne kreditkou. Partner tuší, že budoucí cesta poskytování cloudových licencí je Microsoft CSP partnerství a také již začíná dodávat některým svým zákazníkům služby M365/O365.  V rámci jednotného CSP modelu začíná nabízet projekt postupného budoucího přenosu starého informačního systému do Azure formou VM (WS a SQL EOS, pro zajištění bezpečnostních update) nebo přechod na nový IS který bude provozovaný již v Azure.  Klientské stanice bude možno od léta provozovat a také licencovat novým cloudovým Desktop AAService způsobem  v Azure – Windows Virtual Desktop, kde zákazník licencovaný M365 neplatí za Remote Desktop klienty vzdáleného přístupu. Veškerou infrastrukturu lze vypínat, zapínat a škálovat dle potřeby. Platba zákazníka zpětně přesně dle spotřebovaných zdrojů přes partnera v CSP modelu stejně jako za klientské prostředí.  

Příklad – Testovací cloudové prostředí střední společnosti s vlastním IT

Aktuální stav:  Zákazník nemá vlastní vývoj ale má dva IT odborníky kteří implementují externě dodávané řešení  které využívá Microsoft technologie, typicky Windows, SQL, Sharepoint atd.  Při každé změně je vhodné nejdříve systém otestovat. S každou inovací je třeba seznámit běžné uživatele a sesbírat od nich zpětnou vazbu, dříve, než bude finálně realizována. Pro nově připravované projekty nebo ad-hoc testování je nesnadné získat krátkodobě nebo i dlouhodobě testovací HW a SW v požadované flexibilitě, kvalitě a rychlosti snad ani ne z hlediska financí ale kvůli „byrokracii“ a nemožnosti specifikovat dopředu budoucí požadavky. Některé věci je nutné ale testovat i interně v On-prem prostředí, nejen v Azure. Jedno z možných řešení: IT odborníci jsou  zalicencováni MSDN Platforms , každý z nich má svůj 100$ měsíční kredit kde může připravovat testovací prostředí, případně i něco menšího testovat. To však nestačí pro firemní testovací prostředí, jeho orientační náklady budou kolem 1000 USD měsíčně. Azure EA závazek platby dopředu se managementu nelíbil a tak byla vytvořena firemní Azure DevTest PAYG subskripce, kde se neúčtuje MS Software, Windows, SQL, Sharepoint a kde jsou připravovány dlouhodobé i ad-hock testovací prostředí. DevTest licence lze použít i v On-prem prostředí, nikoli však u cizího hostera na sdílené HW infrastruktuře.  

Odpovědi na otázky:

Q: Kolik stojí Visual Studio/MSDN licence obsahující Azure DevTest benefity, co mám pořídit pro ITky pokud nemám vývojáře ale chci Azure DevTest výhody?A: V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vhodné edice Visual Studio/MSDN licencí včetně jejich Azure kreditu. Pro IT odborníky je vhodné MSDN Platforms.  Cena MSDN Platforms je přibližně 1200 USD ročně, objem Azure kreditů uvnitř je také 1200 USDN ročně. 

TabulkaVS

 Podrobnější a aktuální přehled funkčnosti a porovnání Visual Studio/MSDN edic najdete zdeSeznam konkrétních produktů v konkrétní edici najdete v této tabulce.   Q: Kolik lidí může VS/MSDN software instalovat a používat? A: VS/MSDN je licencováno formou per user. Uživatel musí mít svoji licenci a MSDN benefity (download, …) také přiřazenu. Pokud testovací prostředí instalují a spravují 3 administrátoři, musí mít společnost 3 MSDN licence. Uživatelé kteří nic nekonfigurují a neinstalují, pouze uživatelsky ověřují funkčnost (UAT) nemusí mít žádné licence. Q: Co se stane pokud některý z licencovaných uživatelů ze společnosti odejde? A: Správce VS/MSDN benefitů (většinou správce multilicenční smlouvy) má právo každých 90 dní přiřadit MSDN licenci a veškeré další benefity jinému pracovníkovi. Q: Co to je přiřazení VS/MSDN licence, nestačí ji zakoupit, jak se to dělá a proč se to dělá? A: Na rozdíl od velké většiny Microsoft licencí obsahuje VS/MSDN mnoho služeb, výhod, školení, supportu, kreditů a slev. Tyto jsou ale vázány na individuální registraci a pro jejich aktivaci je třeba udělat několik kroků:

 1. Zakoupit nebo jinak získat (Partner, Startup, MVP, …) Visual Studio/MSDN licenci.
 2. Administrátor licencí musí získanou licenci přiřadit (email) konkrétnímu vývojáři v některém z admin prostředí.
 3. Vývojář/Admin se emailem zaloguje na https://my.visualstudio.com  kde si downloaduje sw a aktivuje benefity.
 4. Jeden z benefitů je např. individuální Azure DevTest kredit, který si zde vývojář/admin může aktivovat.

Podrobnější popis aktivace VS/MSDN benefitů najdete zde.Q: Jaké jsou přesně slevy Azure DevTest, kde je naleznu a na jaké položky se vztahují? A: V kalkulátoru azure cen si můžete každou konfiguraci ověřit zda o kolik DevTest ceny sníží výslednou hodnotu útraty. Dělá se to malým přepínačem ve spodní části Azure kalkulačky, kde se zároveň přepočítává cena. 

Ceny Azure DevTest se aplikují na tyto typy služeb:

Windows Virtual MachinesBilled at CentOS/Ubuntu Linux VM rates
BizTalk VM (Enterprise and Standard)Billed at CentOS/Ubuntu Linux VM rates
Azure SQL DatabaseSavings up to 55 %
SQL Server VM (EnterpriseStandard, and Web)Billed at CentOS/Ubuntu Linux VM rates
Logic Apps Enterprise Connection50 % discount
App Service instances (Basic and Standard)Discount varies by instance size/type
Cloud Services instancesDiscount varies by instance size/type
HDInsight instancesDiscount varies by instance size/type

Ceny se liší dle regionu a také se mohou lišit v průběhu času.   Níže je typická ukázka poměru ceny VM strojů k 1/2019 z Azure kalkulačky. Ceny se mírně liší dle času a regionu, ale přibližný poměr produkce vs DevTest bude velmi podobný.  Ceny vždy počítejte za hodinu, protože většina Azure DevTest scénářů se flexibilně zapíná a vypíná, případně škáluje dle potřeby a málokdy běží DevTest kontinuálně v jedné formě po celý měsíc.  Pokud by běželo DevTest prostředí kontituálně, pak je možné počítat nově s Rezervací Instancí viz. níže. 

Q: Pokud bych potřeboval provozovat DevTest prostředí v konkrétní formě dlouhodobě, mohu použít levnější rezervované VM instance? A: Ano, od ledna 2019 lze i v  některých DevTest subskripcích přepnout na RI instance a tak kombinovat výhody DevTest cen s předplacenou rezervovanou instancí. Cena se tak sníží o dalších 20  až 60 procent. Více o Rezervovaných instancích zde. Pozor, Azure kalkulačka nezohledňuje kombinaci DevTest a RI, časem ale bude. Q: Na koho se mohu obrátit pokud chci znát podrobnosti a získat odpovědi na další dotazy ohledně Azure DevTest? A: Zkuste stáhnout a prostudovat PDFka ZDE  nebo mi napište: Jiří Burian, v-jirib@microsoft.com.