Aktivace Visual Studio licencí

Komerční Visual Studio se pro trvalou práci musí vždy aktivovat. Aktivuje buď statickým klíčem nebo online ověřením identity uživatele. Statický klíč se používá na trvalé licence bez služeb nebo s exspirovanými službami jinak se k ověření vždy používá identita. Visual Studio se totiž většinou pořizuje včetně SA, tzn. MSDN benefitů jejich hodnota často převyšuje hodnotu Visual Studia a výhody jsou určeny pro konkrétního vývojáře/IT Profesionála, jsou vždy vázány na jeho identitu, Visual Studio mu musí mu být nejprve přiřazeno firemním Administrátorem a celý proces je několikaúrovňový.

Statický klíč vs. ověření identity

Statický klíč se používá pro Visual Studia bez MSDN Subscription a trvalé MSDN licence které se neprodlužují. Klíč najde uživatel nebo firemní administrátor ve svém licenčním (VLSC), administračním portálu a vývojář ho vloží do VS IDE. Multilicenční statické klíče umožňují vícenásobné aktivace.

Statický klíč najdou správci tvalých licencí na licenčním portálu


Identita (emailem) je vyžadována pro všechny Visual Studio licence obsahující přídavné MSDN výhody a všechny pronájmové modely. Identita je vždy ověřována online dle seznamu předtím vloženým nějakým firemním administrátorem a celý proces je složitější. Stav může vidět vývojář v nastavní svého Visual Studio Accountu.

Visual Studio Accout Setting od verze 2015.

Aktivace Visual Studio (MSDN) Subscriptions identitou vývojáře

Po nákupu nebo získání Visual Studio Subscription licencí musí nejprve Administrátor komerčních licencí přiřadit na https://manage.visualstudio.com předplatné týmu – konkrétním lidem. (Partnerské MPN licence přiřazují admin v Partnerském portálu, návod zde.) Uživatelé, vývojáři a IT Profesionálové se pak logují na https://my.visualstudio.com pro přístup ke svým výhodám a stejným emailem se logují do Visual Studia.

Obecný postup aktivace u multilicencí s VS Subscription

A. Pořízení licencí VS/MSDN nákupem nebo jinak a vznik „SuperAdmina“

 • Licence lze zakoupit v různých modelech nebo získat v rámci partnerských výhod či jinak
 • „SuperAdmin“ bývá většinou primární kontakt celé smlouvy nebo partnerství

B. SuperAdmin může volitelně přiřadit firemního Administrátora VS/MSDN licencí

 • U jednotlivců a „malých smluv“ se to většinou nemusí dělat někdy ani nejde
 • Přiřazení dalšího Admina se dělá v administraci VS/MSDN na https://manage.visualstudio.com
 • Partneři přiřazují Admina ve svém Partnerském Portálu

C. Administrátor přiděluje a odebírá VS/MSDN licence uživatelům v daném admin portálu

 • VS/MSDN v multilicenčních smlouvách se spravují na https://manage.visualstudio.com
 • VS/MSDN v partner programech na partnerském portálu, nově v Partner Center
 • Doporučuje se používat firemní AAD/O365 identitu, nikoli privátní MSA
 • Pokud vývojář z firmy, případně po 90 dnech, může admin licenci přidělit jinému

D. Vývojáři a ITci, kteří dostali od Admina VS/MSDN licenci si ji musí nejprve aktivovat

 • Použijí stejnou identitu jakou jim přidělil admin a to na https://my.visualstudio.com/
 • Doporučeno logovat se v Anonymním InPrivate režimu
 • Po úspěšné aktivaci uvidí VS Professional, Platforms nebo Enterprise úroveň
 • Pozor, Visual Studio Dev Essentials je bezplatná úroveň, tu může vidět každý

E. Vývojáři/IT si na my.visualstudio.com vybírají konkrétní benefity, které poté aktivují

 • Různé edice a typy VS/MSDN předplatných mají různé benefity (seznam výhod)
 • Na jeden account může být přiřazeno více typů a edic VS/MSDN
 • Při aktivaci na privátní MSA, lze přiřadit firemní AAD „Alternate Account
 • Různé typy benefitů mohou mít různé druhy aktivace, průběžně se to mění

F. Prodloužení licence nebo partnerského programu, neprodloužení a expirace

 • Pokud je program nebo smlouva v rámci které je již zavedena online identita vývojářů prodloužena, vývojář nemusí nic dělat.
 • Po exspiraci netrvalé licence, nebo odstranění vývojářova emailu ze seznamu uživatelů s licencí přejde Visual Studio do trial režimu.
 • Exspirované trvalé licence, poukd nejsou prodlouženy a mají být používány dále se musí přelicencovat trvalým klíčem, které najdou administrátoři ve svém admin. portálu.

Kde hladat další informace:

Buri