Projekt MSPRO.CZ je komunitní, nezisková iniciativa, která slouží k publikaci a agregaci zajímavých informací pro širokou odbornou veřejnost v ČR a na Slovensku. Není financovaná nebo sponzorovaná společnosti Microsoft. Veškeré informace zde uvedené jsou publikovány jednotlivými bloggery, kteří sami ručí za kvalitu textu i obsahu a mohou vyjadřovat jejich osobní názor který nemusí vždy plně odpovídat oficiálnímu směru, názoru či rozhodnutí společnosti Microsoft.

Jiří Burian: https://www.linkedin.com/in/jiribur/

Kontaktní alias společnosti Microsoft s.r.o.  pro IT a Dev otázky v ČR je vyvojar@microsoft.com