Moderní technologie versus pandemie

Právě možnost využít moderní technologie může pomoci porazit aktuální virovou nákazu. COVID-19 alias Coronavirus obcházející světem v posledních dnech vyvolává nemalé obavy. Nejen o naší práci, ale i o lidstvo samotné.

Moderní technologie pomáhají s bojem proti samotnému viru, ale mohou nám pomoci i jinak. Například tím, že už nemusíme jezdit z jednoho konce republiky na druhý pro realizaci hodinové osobní schůzky či prostě protože nemusíme sedět v jedné kanceláři celých osm hodin jen kvůli tabulce nebo dokumentu.

Rozšířená zkušební verze Microsoft Teams zdarma

Chcete též nabídnout zaměstnancům možnost práce z domova? K dispozici je nyní rozšířená 6 měsíční zkušební verze Microsoft Teams zdarma. Tu může aktivovat certifikovaný FastTrack partner.

Pomocí Microsoft Teams můžete zajistit kromě minimalizace fyzického kontaktu pracovníků a nutnosti jejich cestování:

  • Přístup k vždy aktuálním informacím
  • Vzdálenou práci nad dokumenty, reporty, daty
  • Sdílení informací mezi virtuálními týmy i projekty
  • Online audio a video schůzky s možností sdílení obsahu
  • Propojení potřebných aplikací na jedno místo

Jestliže aplikaci Teams neznáte, podívejte se na její představení a funkce, které mohou pomoci i vašemu týmu.

Nemáme se ale pak ovšem bát o samotné zajištění online služeb?

Společnost Microsoft samozřejmě na kontinuitu poskytování Microsoft 365 myslí a má připraven nejen vlastní pandemický plán pro tyto případy. Podrobný dokument si mohou správci služeb stáhnout z portálu Trust Center.

V současné době není znám ani předpokládán výraznější dopad na provoz služeb a jejich dostupnost. Vyhodnocován je především dopad na systémy, umístění a lidi. Podrobná zpráva o přípravě služeb je k dispozici v Message Center (Centrum zpráv) správcům služeb v administračním centru.

Uživatelé přistupující ve větší míře z domova mohou pociťovat delší odezvu služby v případě, kdy by byl přetížen kapacitně jejich poskytovatel internetu, jak lze například nyní sledovat v Číně.

Samotný Microsoft též umožňuje svým pracovníkům práci z domova a disponuje několika světovými lokacemi, nejen ústředím v Seattle. Z nich je zajištěn nejen provoz samotných datových center v několika samostatných regionech, ale též dostupnost a zastupitelnost klíčových pracovníků.