Azure Architecture referenční diagramy

V rámci cloudových technologií lze nyní navrhnout a postavit prakticky jakékoliv softwarové řešení. Hlavní otázkou je jak ze stovek služeb a tisíců externích doplňků navrhnout systém aby byl funkční, bezpečný, škálovatelný i dobře udržovatelný a zároveň cenově přijatelný z hlediska profitability projektu. Je s podivem, že někteří architekti zákazníků i mnohých partnerů velmi často uvažují pouze v kontextu 1:1 migrace onprem architektury do Azure, přestože mají „volné ruce“ a mohou řešení relativně snadno replatformovat s použitím cloud native služeb. Za poslední týden jsem se účastnil třech jednání, kde se otázka návrhu vhodné architektury řešila. Ve všech případech to vedlo na některý z patternů popsaných v rámci architekturních referenčních diagramů Azure. Dva ze tří architektů nevědeli, že takové referenční diagramy vůbec existují.

Azure Architecture Center

Jako základní rozcestník doporučuji Azure Architecture Center. Najdete tam obecné principy, best practices, návody jak začít ještě dříve než začnete abyste ve všem měli pořádek (governance:), optimalizace výkonu, odkazy na Microsoft Learn, a samozřejmě i ony příklady referenčních architektur.

Azure Architecture diagrams

Azure architecture diagrams společně s popisy technologií, většinou jako referenční architectury, odráží reálné nasazení různých řešení v různých oblastech v cloudovém prostředí Azure. V současné době se tam asi 400 nerůznějších vzorů a průběžně další přibývají. Každý vzor je pak detailněji popsán, některé mají k sobě dokonce i fragmenty kódu na GitHubu.

Příklad níže ukazuje velmi názorný obrázek toho jak vypadá vyhledávání „Kubernetes“

Hledáme Azure patterny s „Kubernetes“

Vždy následuje odkaz na deilnější popis:

Detailnejší popis scénáře

Občas i s ukázkovým kódem nebo ARM deployment template na GitHubu.

Občas najdete i fragmenty kódu implementace na Githubu

Na závěr: Dříve než se začnete sami trápit s tím, jak navrhnout vhodnou architekturu v cloudu, prohlédněte si Azure architecture diagrams , věřím, že tam nejdete inspiraci.

Buri