Setkání Windows User Group – březen 2023

Ne nadarmo se říká „licenční problematika“. Nebývá to totiž jednoduché téma. Abychom předešli možnému licenčnímu nesouladu, pojďme k našim technickým znalostem přidat i ty licenční.

Brno – Licencování vybraných technologií Microsoft
21. března 2023 – Markéta Branbergerová
Jak správně na licencování cloudových služeb Microsoft 365 a soudobých technologií Windows Server 2022, SQL Server 2022, System Center 2022.