Setkání Windows User Group – červenec 2020

Prázdninový klid od předchozích měsíců téměř nepoznáte. Nepoznáte ani rozdílu ve formátu našich akcí, které stále realizujeme formou online přednášek. Těšit se můžete též na oblíbené konference WUG Days a SQL Server Bootcamp.

Online – Moderní autentizace na webu
27. července 2020 – Michael Grafnetter (MCT, MCITP)
S množícími se případy kompromitace přihlašovacích údajů si celý průmysl začal uvědomovat, že proces ověřování identity jenom na základě jména a hesla patří do minulosti a je nutné jej doplnit druhým faktorem, nebo zcela nahradit. Jednu z odpovědí na tuto situaci nabízí také konsorcium W3C, které ve spolupráci s Aliancí FIDO vyvinulo standardy WebAuthn a CTAP2.

Zároveň vás zveme na naše již tradiční konference SQL Server Bootcamp 2020 (12. a 13. srpna) a WUG Days 2020 (9. a 10. září). Ty proběhnout také online, registrace najdete již nyní na našich stránkách.

Příjemnou a klidnou dovolenou, věnovanou například i domácímu studiu ze záznamů našich přednášek.