Microsoft Copilot: Začněte s AI již dnes

Již přes několik týdnů mají zákazníci cloudových služeb Microsoft přístup k široké škále AI služeb. A ještě stále se nenaplnila očekávání některých v podobě scénářů filmů typu Matrix nebo Terminátor.

Jak nepromeškat další industriální revoluci od příchodu parních strojů, počítačů a internetů? Seznámit se s nabídkou a využít ji ve vaší práci a organizaci ještě dnes.

I kdybyste neměli snad touhu využít služeb pod hlavičkou Microsoft, můžete využít i originální ChatGPT od OpenAI nebo i konkurenční LLM, tedy některý Large Language Model. Ty se nyní staly základním stavebním kamenem i mnoha dalších internetových služeb, ať se jedná o Facebook či Google.

Jejich popularita je obrovská a nelze si nevšimnout, že všechny důležité služby AI v různé formě a úrovni komplexity integrují neboť se jedná o zajímavou konkurenční výhodu, která může šetřit čas zaměstnanců a přinést nové způsoby práce.

Copilot služby napříč Microsoft službami

Microsoft Copilot (dříve Bing Chat)

Microsoft Copilot je chatovací asistent s umělou inteligencí navržený tak, aby uživatelům pomáhal při procházení webu a mnohem více. Může odpovídat na jednoduché i složité dotazy, pomáhat s výzkumem a poskytovat souhrny různého obsahu, jako jsou články, knihy nebo události. Může také nabídnout srovnání produktů, najít komplexní odpovědi, poskytnout inspiraci, generovat obrázky dle zadaných parametrů a mnoho dalšího.

Přístup k aplikaci Microsoft Copilot získáte na adrese https://copilot.microsoft.com. K Microsoft Copilot se můžete dostat také tak, že navštívíte https://bing.com a vyberete „Chat“ v horní části stránky. Uživatelé Microsoft Edge mohou přistupovat k Microsoft Copilot výběrem ikony „Copilot“ v pravém horním rohu prohlížeče.

Podnikoví uživatelé mohou také přistupovat k Microsoft Copilot s komerční ochranou dat, která zahrnuje bezpečný chat s umělou inteligencí, který zajišťuje bezpečnost uživatelů a obchodních dat. Systém neuchovává data chatu a omezuje přístup k datům, čímž zajišťuje soukromí. Uživatelská data se nepoužívají pro trénování modelu zajišťující integritu dat. Copilot s komerční ochranou dat nabízí přesné, ověřitelné a vizuální odpovědi z webových dat, které jsou v souladu s principy Responsible AI společnosti Microsoft, což z něj činí bezpečný a efektivní nástroj pro moderní podniky.

Microsoft Copilot alias Bing Chat

Copilot for Azure

Copilot for Azure (nyní preview) je nástroj využívající umělou inteligenci, který vám pomůže dělat s Azure víc. S jeho pomocí můžete získat nové poznatky, objevit další výhody cloudu a organizovat práci napříč cloudem i edge. Copilot využívá velké jazykové modely (LLM), řídicí rovinu Azure a přehledy o vašem prostředí Azure, které vám pomohou pracovat efektivněji.

Může pomoci orientovat se ve stovkách služeb a tisících typů prostředků, které Azure nabízí. Sjednocuje znalosti a data napříč stovkami služeb za účelem zvýšení produktivity, snížení nákladů a poskytnutí hlubokých přehledů. Dokáže pomoci dozvědět se o Azure tím, že odpoví na otázky, a může poskytnout informace přizpůsobené vašim vlastním prostředkům a prostředí Azure. Tím, že vám umožní vyjádřit své cíle v přirozeném jazyce, může zjednodušit vaši správu Azure.

Můžete jej získat na webu Azure Portal. Během konverzace odpovídá na otázky, generuje dotazy a příkazy, provádí úkoly správy a bezpečně jedná vaším jménem v rámci cloudové služby. Poskytuje vysoce kvalitní doporučení a podniká kroky při respektování zásad a soukromí vaší organizace.

Copilot for Dynamics 365

Copilot for Dynamics 365 poskytuje pomoc AI pro zvýšení produktivity a efektivity prodeje, podpory, řízení dodavatelského řetězce, financí, marketingu a dalších týmů zapojených do vašich obchodních operací. Poskytuje rozhraní chatu pro rychlé shrnutí prodejních příležitostí a potenciálních zákazníků, aktualizace, přípravy na schůzky, novinky související s účtem a mnoho dalšího. Uživatelé mohou bez problémů integrovat Copilot s Outlookem a Teams pro lepší správu dat a využívat jeho generativní schopnosti umělé inteligence pro sumarizaci záznamů a generování obsahu e-mailů.

Jednotlivé funkce a integrace jsou k dispozici v jednotlivých modulech Dynamics 365:

 • Prodej: Copilot for Dynamics 365 Sales pomáhá prodejním týmům být produktivnější a efektivnější v každodenní práci. Má chatové rozhraní, které prodávající mohou použít k rychlému shrnutí svých příležitostí a záznamů o potenciálních zákaznících, dohánění posledních změn v jejich záznamech, přípravě na schůzky a čtení nejnovějších zpráv o svých účtech.
 • Podpora: Copilot for Dynamics 365 Customer Service umožňuje agentům poskytovat vynikající zákaznickou péči. Copilot for Dynamics 365 Customer Service navrhuje kontextové odpovědi na dotazy v chatu a e-mailech a poskytuje interaktivní chatovou zkušenost přes znalostní báze a historii případů.
 • Dodavatelský řetězec: Copilot for Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhá týmům řízení dodavatelského řetězce zlepšit efektivitu a produktivitu. Copilot for Dynamics 365 Supply Chain Management poskytuje chatové rozhraní pro rychlé shrnutí záznamů o dodavatelích a nákupních objednávkách, aktualizace, přípravu na schůzky a mnoho dalšího.
 • Finance: Copilot for Dynamics 365 Finance zvyšuje produktivitu manažerům inkas a zlepšuje spolupráci s jejich zákazníky. Copilot for Dynamics 365 Finance generuje shrnutí účtu zákazníků, nezaplacených faktur a historie plateb, což pomáhá prioritizovat, kterým zákazníkům je třeba věnovat pozornost.

Copilot for Microsoft 365

Copilot pro Microsoft 365 kombinuje velké jazykové modely (LLM) s Microsoft Graph a propojuje data vaší organizace s aplikacemi Microsoft 365 a vytváří nový způsob práce. Uživatelé mohou snadno vyhledávat a procházet obchodní data, analyzovat trendy a vytvářet přehledné sestavy pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.

Jedná se o významný upgrade pro produktivitu, protože je integrován v celém ekosystému Microsoft 365, takže úkoly jsou rychlejší a snadnější. Navíc s vestavěným zabezpečením na podnikové úrovni, soukromím a odpovědnou umělou inteligencí zajišťuje bezpečný, bezpečný a vyhovující digitální pracovní prostor.

Kromě toho je funkce Copilot k dispozici také přímo v aplikacích Microsoft 365. Integrovaná funkce Copilot poskytuje uživatelům konverzační rozhraní pro rychlé zahájení práce a nabízí návrhy a poznatky pro zvýšení produktivity a kreativity.

Microsoft Copilot for Microsoft 365

Jeho rozhraní je velmi podobné standardnímu Microsoft Copilot. Je ovšem k dispozici v Teams, aplikacích Office i Office portálu. Má přístup k datům uživatele na základě jejich oprávnění a patřičné klasifikace. Uživatel tak nemůže s jeho pomocí získat informace, ke kterým by i tak neměl přístup.

Jeho největší síla a schopnosti jsou ukryty v integracích a rozšířeních pro jednotlivé aplikace.

Microsoft Copilot for Microsoft 365 je integrován s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou například Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a další. Tento nástroj je nabízen za cenu 30 dolarů na uživatele za měsíc s ročním závazkem. Pro zakoupení Microsoft Copilot for Microsoft 365 je potřeba licence pro Microsoft 365 Enterprise E3 nebo E5. V aktuální době je k dispozici organizacím při minimálním nákupu 300 licencí.

Microsoft Copilot for Microsoft 365 nabízí následující funkce v rámci aplikace Microsoft Teams:

 1. Během schůzky: Copilot v Teams schůzkách shrnuje klíčové body diskuse, včetně toho, kdo co řekl a kde se lidé shodují nebo neshodují, a navrhuje akční body, vše v reálném čase během schůzky.
 2. Dohánění zmeškaného: Pokud se připojíte k nahrávané nebo přepisované schůzce 5 minut nebo více poté, co začala, uvidíte oznámení, že si můžete přečíst shrnutí.
 3. Efektivnější schůzky: Copilot vám může pomoci vytvořit tabulku s diskutovanými nápady a jejich klady a zápory.
 4. Ukončení schůzky s jasnými dalšími kroky: Copilot pošle výzvu několik minut před plánovaným koncem schůzky, aby pomohl účastníkům schůzku ukončit.
 5. V chatu a kanálech Teams: Copilot vám pomůže rychle se zorientovat v konverzacích tím, že rychle přehlédne hlavní body, akční body a rozhodnutí, aniž byste museli procházet dlouhými vlákny.
 6. S Copilotem v Teams chatu: Můžete rychle syntetizovat klíčové informace z vašich chatových vláken.

Microsoft Copilot pro Microsoft 365 nabízí následující funkce v aplikaci Microsoft Word:

 1. Návrh s Copilotem: Ať už vytváříte nový dokument nebo pracujete na existujícím, Copilot vám může pomoci pokračovat. Můžete říct Copilotovi „Napište závěrečnou finanční zprávu“ nebo „Vytvořte odstavec o správě času při vedení týmu“, například.
 2. Transformace s Copilotem: Copilot vám nejen pomáhá vytvářet nový obsah, ale také vám pomáhá transformovat váš existující obsah do dokumentu, na který můžete být hrdí. S textem již ve vašem dokumentu, zvýrazněte text, který byste chtěli přepsat nebo transformovat do tabulky.
 3. Inspirujte mě: V dokumentu s existujícím obsahem můžete také použít tlačítko Inspire Me, aby Copilot automaticky pokračoval v psaní za vás, na základě obsahu, který je již ve vašem dokumentu.
 4. Copilot Chat: Může poskytnout užitečné akce na základě obsahu vašeho dokumentu nebo získat další obsah z externích zdrojů. Pokud hledáte něco více obecného, mimo to, co je ve vašem konceptu, můžete položit otázky Copilot Chatu na výzkum, ideje nebo iteraci možného obsahu k přidání.

Základní funkce a výhody Microsoft Copilot for Microsoft 365 jsou:

 • Zlepšení produktivity: Microsoft Copilot for Microsoft 365 umožňuje uživatelům získat rychlé odpovědi na otázky, které mají, a dokončit úkoly, jako je například vytvoření seznamu úkolů, naplánování schůzky, nebo dokonce psaní dokumentů či zpráv.
 • Zlepšení kreativity: Microsoft Copilot for Microsoft 365 může pomoci uživatelům generovat nové nápady, jako jsou například prezentace, příběhy, vizualizace, a další.
 • Zlepšení kvality psaní: Microsoft Copilot for Microsoft 365 může pomoci uživatelům s psaním, přepisováním, vylepšováním nebo optimalizací jejich obsahu.
 • Zlepšení vyhledávání: Microsoft Copilot for Microsoft 365 může pomoci uživatelům najít relevantní informace na webu pomocí vyhledávání Bing.

Microsoft Copilot pro Microsoft 365 nabízí následující funkce v aplikaci PowerPoint:

 1. Vytvoření nové prezentace: S Copilotem v PowerPointu můžete vytvořit prezentaci z existujícího dokumentu Word. Poskytněte Copilotovi v PowerPointu odkaz na váš dokument Word a on vygeneruje snímky, aplikuje rozvržení a vybere téma pro vás.
 2. Převod dokumentů Word na prezentace: Copilot pro PowerPoint umožňuje uživatelům snadno převádět dokumenty Word na prezentace a naopak.
 3. Organizace prezentace: Copilot vám umožní restrukturalizovat vaše snímky. Vy rozhodnete, zda změny vyhovují vašim potřebám.
 4. Využití značení vaší organizace s Copilotem: Copilot vám pomůže vytvořit prezentaci tím, že vygeneruje snímky nebo obrázky se značením vaší organizace.
 5. Vytvoření nové prezentace s Copilotem: Copilot vám pomůže vytvořit návrh prezentace na základě daného tématu.
 6. Vytvoření prezentace s šablonou: Copilot může použít vaše existující motivy a šablony k vytvoření prezentace.

Microsoft Copilot pro Microsoft 365 nabízí následující funkce v aplikaci Excel:

 1. Analýza dat: Copilot vám pomůže prozkoumat a lépe porozumět vašim datům. Může generovat návrhy sloupců s formulemi, ukazovat vhledy v grafech a PivotTables a zvýrazňovat zajímavé části dat.
 2. Vytváření a úpravy: Copilot pracuje s vámi na vytváření a úpravě dat. Můžete využít různé výzvy k dosažení toho, co chcete, například „Vygenerujte návrh sloupce s formulemi“.
 3. Zaměření na důležité: Copilot vám umožní snadno zvýraznit, filtrovat a třídit vaše data.
 4. Generování vzorců: Copilot může navrhnout sloupce s formulemi pro složité výpočty.

Microsoft Copilot pro Microsoft 365 nabízí následující funkce v aplikaci Outlook:

 1. Vytváření a úpravy e-mailů: Copilot vám pomůže rychle začít psát e-maily. Může také transformovat dlouhé e-mailové konverzace do krátkých shrnutí.
 2. Příprava a následné kroky: Copilot v Outlooku vám pomůže připravit se, dohnat zmeškané a rychle a s jistotou pokračovat.
 3. Plánování události: Copilot v Outlooku může pomoci vašemu týmu řídit komunikaci při přípravě události.

V aplikaci Teams může organizace využívat i další AI funkce, tentokrát Teams Premium. Obě se vhodně doplňují, ale drobně se odlišují. Funkce Teams Premium a Microsoft Copilot v rámci Meeting Recap se liší následujícím způsobem:

Teams Premium – Intelligent Recap:

 • Intelligent Recap v Teams Premium využívá umělou inteligenci (AI) k poskytnutí personalizovaného a inteligentního přehledu každé schůzky.
 • Automaticky generuje shrnutí klíčových bodů a akčních bodů diskutovaných na schůzce.
 • Identifikuje potenciální úkoly nebo následné kroky, které vzešly ze schůzky, a navrhuje je jako doporučení.
 • Umožňuje uživatelům efektivně navigovat k částem nahrávky, které jsou pro ně nejrelevantnější, prostřednictvím personalizovaných značek časové osy.
 • Brzy bude automaticky generovat kapitoly schůzky, které rozdělí schůzku na sekce, takže je snadné vybrat a skočit na nejrelevantnější sekci.

Microsoft Copilot for Microsoft 365:

 • Copilot v Teams schůzkách je k dispozici jakmile schůzka skončí, v záložce Recap schůzky.
 • Copilot přeměňuje cenné zápisy ze schůzky na informativní vhledy a pomáhá při generování nápadů nebo formátování informací do strukturovaných forem.
 • Copilot pro Teams se ponoří do kontextových detailů, aby zjistil, proč a jak byla rozhodnutí učiněna, dokonce vám pomůže vidět racionalizace za nimi.

Copilot najdete i v dalších aplikacích, Microsoft Looop, Microsoft Whiteboard, OneNote.

Copilot in Microsoft Fabric

Microsoft Fabric přináší nový způsob transformace a analýzy dat, vytváření přehledů a vytváření vizualizací a sestav. Jedná se o kombinaci nástrojů Dataverse, Power BI a dalších, které umožní propojit a vytěžit datové zdroje napříč organizací.

Copilot pro Power BI v Microsoft Fabric vnáší výkon velkých jazykových modelů do Power BI na každé vrstvě, aby uživatelům pomohl udělat více a vytvořit další hodnotu ze svých dat. Uživatelé mohou vytvářet a přizpůsobovat sestavy během několika sekund, generovat a upravovat výpočty DAX, vytvářet narativní souhrny a klást otázky týkající se jejich dat, to vše v konverzačním jazyce. Umožňuje vám rychle vytvářet sestavy pomocí několika kliknutí. Ušetří vám hodiny úsilí při vytváření stránek sestav. Copilot poskytuje souhrn vaší datové sady a přehled navrhovaných stránek pro vaši sestavu.

Copilot pro Power Bi a Microsoft Fabric

Copilot in Power Apps

Copilot v Power Apps umožňuje tvůrcům aplikací vytvářet aplikace efektivněji než kdy dříve. Umožňuje konstrukci aplikace, spolu s jejími daty, formulováním požadavků prostřednictvím konverzačního přístupu v přirozeném jazyce v několika krocích. Tato funkce zajišťuje zážitek řízený Copilotem od úvodní obrazovky a nabízí uživatelům konverzační a méně náročnou interakci při vytváření aplikací.

Copilot v Power Apps

Copilot in Power Automate

Copilot v Power Automate zjednodušuje vytváření automatizace pomocí výrazů v přirozeném jazyce. Uživatelé prostřednictvím konverzace popisují, co potřebují, a Copilot jim pomáhá tím, že pochopí záměr, nastaví připojení, použije potřebné parametry a provede požadované změny v toku. Lze jej také použít k zodpovězení dotazů na tok, který uživatel vytváří.

Copilot pro Power Automate

Copilot in Viva

Ano, Microsoft Copilot je integrován i do služeb Microsoft Viva a nabízí následující funkce:

 1. Copilot Dashboard: Tato funkce, která je poháněna Viva, pomáhá zákazníkům Copilotu v každé fázi transformační cesty: připravenosti, přijetí a měření využité této služby. Tento panel ukazuje, kolik zaměstnanců je způsobilých a připravených využívat Copilot na základě používání aplikací Microsoft 365 a jak jej využívají.
 2. Copilot ve Viva Insights: Umožňuje vedoucím a jejich delegátům používat přirozené jazykové výzvy k jednoduchému dotazování dat z Viva Insights a generování personalizovaných, dynamických zpráv, které odpovídají na otázky o jejich týmech a organizaci.
 3. Copilot ve Viva Learning: Umožňuje uživatelům snadno vytvářet strukturované sbírky učení, najít správné učební zdroje a shrnout učební obsah pomocí konverzační AI.
 4. Copilot ve Viva Engage: Generativní AI funkce Copilotu pomáhají uživatelům psát zprávy volbou konkrétního tónu a délky, které cílí na uživatele organizace. Když používáte kartu Odpovědi ve Viva Engage, Copilot také pomáhá odborníkům odpovídat na otázky zaměstnanců, aby poskytli vyčerpávající odpovědi s relevantními odkazy.

Copilot in Windows

Copilot ve Windows je inteligentní asistent s umělou inteligencí navržený ke zvýšení efektivity a kreativity uživatelů. Pomáhá při získávání odpovědí a inspirací z webu, podporuje kreativní úkoly a pomáhá soustředit se na aktuální úkol. Uživatelé mohou s pomocí Copilota upravovat nastavení počítače, organizovat okna a iniciovat kreativní projekty. Je snadno přístupný, připravený stisknutím klávesy a rozšiřuje podporu online i v rámci aplikací pro Windows, což z něj činí uživatelsky přívětivý nástroj pro různé úkoly. V praxi kombinuje Microsoft Copilot a ovládání samotného počítače, nicméně zatím není dostupný mimo USA.

Copilot ve Windows

GitHub Copilot

GitHub Copilot je vývojářský nástroj AI, který pomáhá při procesu kódování tím, že navrhuje kód, když uživatel píše. Slouží jako pomůcka při programování, pomáhá zefektivnit úlohy kódování a efektivně zkoumat řešení kódování. Integrovaný v rámci platformy GitHub poskytuje vývojářům podpůrné prostředí, aby se vypořádali s programovacími výzvami a zlepšili svůj pracovní postup kódování. Kromě toho lze GitHub Copilot použít k výuce nových programovacích jazyků nebo rámců poskytováním návrhů kódu v reálném čase na základě vstupu vývojáře. Tento Copilot je k dispozici k samostatnému zakoupení nebo jako rozšíření předplatných Visual Studio a GitHub.

Microsoft Security Copilot

Microsoft Security Copilot je nástroj pro analýzu zabezpečení využívající umělou inteligenci, který obráncům umožňuje pohybovat se rychlostí a rozsahem umělé inteligence a kombinuje pokročilé modely velkých jazyků s modelem specifickým pro zabezpečení od společnosti Microsoft. Integruje poznatky a data z bezpečnostních nástrojů a poskytuje pokyny šité na míru vaší organizaci. Security Copilot přijímá vstupy v přirozeném jazyce a obsahuje část nástěnky pro spolupráci a sdílení informací. Také zobrazuje prioritní hrozby v reálném čase a zároveň předvídá další krok aktéra hrozby s nepřetržitým uvažováním založeným na globálních informacích o hrozbách společnosti Microsoft.

Zde jsou některé konzole a nástroje, které Security Copilot dokáže ovládat a jak může pomoci s vyšetřováním:

 1. Microsoft Sentinel: Security Copilot sbírá bezpečnostní data a koreluje upozornění z prakticky jakéhokoli zdroje pomocí inteligentních bezpečnostních analýz.
 2. Microsoft Defender XDR: Security Copilot je nyní zabudován do Microsoft Defender XDR. Pomáhá předcházet a detekovat kybernetické útoky napříč doménami rychlostí AI.
 3. Microsoft Intune: Pomáhá zmírňovat kybernetické hrozby pro zařízení, chránit data a zlepšovat soulad napříč cloudovými prostředími a koncovými body jednotlivých platforem.
 4. Microsoft Defender Threat Intelligence: Security Copilot nyní zahrnuje dynamickou integraci, která pomáhá pochopit kybernetické hrozby a odhalit podezřelou infrastrukturu.
 5. Microsoft Entra: Pomáhá chránit jakoukoli identitu a zabezpečit přístup ke kterémukoli zdroji pomocí jedné rodiny řešení.
 6. Microsoft Purview: Pomáhá prozkoumávat řešení správy, ochrany a souladu pro vaše data.
 7. Microsoft Defender External Attack Surface Management: Security Copilot pomáhá spravovat zranitelnosti a vznikající kybernetické hrozby, zahájit řízené vyšetřování a urychlit práci s analýzou skriptů a pomocí dotazů.
 8. Microsoft Defender for Endpoint: Okamžitě reaguje na hrozby na koncových stanicích a počítačích, spouští automatické vyšetřování a nabízí možnosti pro zvýšení aktuálního stavu bezpečnosti.
 9. Microsoft Defender for Office 365: Pomáhá s vyšetřováním útoků pomocí e-mailových zpráv, pokusů o podvržení identity a falešných či škodlivých odkazech.
 10. Microsoft Defender for Identity: Dokáže reagovat na hrozby týkající se hybridních identit v Entra ID.
 11. Microsoft Defender for Cloud: Dynamicky reaguje a preventivně chrání stav zabezpečení cloudových služeb provozovaných v Azure nebo dalších podporovaných integracích.
Microsoft Security Copilot v rámci Defender for Cloud

Váš vlastní Copilot

Díky rozšíření Copilot mohou vývojáři přímo integrovat externí data, aby se minimalizovaly změny uživatelského kontextu a zároveň se zvýšila produktivita a spolupráce. Copilot lze také rozšířit tak, aby poskytoval vývojářům a uživatelům nový způsob zobrazování externích dat přímo v produktech společnosti Microsoft, které uživatelé používají každý den. Podniky a nezávislí dodavatelé softwaru mohou například vytvářet moduly plug-in pro integraci vlastních obchodních rozhraní API a dat přímo do aplikace Copilot.

Přidání zásuvných modulů, konektorů nebo rozšíření zpráv do Copilot pomáhá uživatelům vytěžit z těchto asistentů AI maximum. Uživatelé mohou snadněji objevovat podniková data, nástroje a služby a pracovat s nimi pomocí přirozeného jazyka, což zvyšuje produktivitu a zlepšuje týmovou práci.

Power Vitual Agents (Bot)

Intuitivní, grafická, plně hostovaná platforma pro vývoj chatbotů od společnosti Microsof. Tato platforma umožňuje každému – od odborníků na danou problematiku po profesionální vývojáře – snadno vytvářet a udržovat chatboty.

PVA je součástí Power Platform, takže můžeme vytvářet boty způsobem bez kódování/nízkým kódováním, aniž bychom potřebovali jakoukoli zkušenost s AI nebo programováním. Boty vytváříme pomocí webového návrháře, který se podobá Power Automate.

PVA umožňuje vytvářet virtuální agenty pomocí průvodce grafickým rozhraním bez kódu a pro pokročilé scénáře rozšířit pomocí Microsoft Power Automate a Azure Bot Services. PVA je také integrován do Teams, takže všechny obsahy vytvořené v PVA se přirozeně zobrazují v Teams.

Vlastní data v Copilot s Microsoft Graph

Konektory Microsoft Graph importují externí obsah do Microsoft 365. Po importu obsahu mají k obsahu přístup všechny Microsoft 365 včetně vyhledávání, kontextového IQ, microsoft365.com služeb a Copilot pro Microsoft 365. Konektory Microsoft Graph mají možnost rozšířit data o lokální propojení a datové zdroje podporovaných třetích stran.

Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio je nástroj s malým množstvím kódu, který pomáhá vytvářet řešení pro porozumění a získávání přehledů z vašich obchodních dat a aktivit. Prostřednictvím jednoduchých akcí přetažením mohou vývojáři a tvůrci přidávat základní logiku a datová připojení, což umožňuje integraci vlastních dat s Copilot pro Microsoft 365.

Azure OpenAI

Společnosti mohou integrovat svá vlastní data s modely Azure OpenAI a vytvořit pokročilou platformu konverzační umělé inteligence, kterou lze zabudovat do jejich aplikací. To umožňuje uživatelům pracovat s firemními daty a dokumenty pomocí přirozeného jazyka, což usnadňuje vyhledávání informací a provádění úkolů. Tato forma vyžaduje programování, ale nabízí nejvyšší možnosti rozšíření na míru dané organizaci při zachování patřičné bezpečnosti s pomocí Azure Cognitive Services.

Azure OpenAI a Azure Cognitive Services

Závěrem

Microsoft strávil většinu roku 2023 oznamováním nových Copilotů, které dokáží pomoci s pracovními úkoly běžným uživatelům, manažerům, vývojářům a vlastně každému, kdo se s nimi naučí zacházet. A právě zaučení je rychlé a téměř návykové.

Tento přehled Copilotů není již dnes vlastně aktuální, situace i jejich pojmenování se vyvíjí snad každým dnem. A zde vidíte, jak opět inovace neuvěřitelně zrychlily. A využít jich v náš prospěch rozhoduje o naší budoucnosti. Možná doslova.

A že tomu ještě tak úplně nevěříte? Tak vězte, že tento článek napsala AI. Snad kromě pár vět závěrem.

Doufám, že to pomůže! Pokud máte další otázky, dejte mi vědět.