Sbohem Azure Active Directory, vítej Microsoft Entra ID

Po mnoha letech se Microsoft rozhodl přejmenovat služby zajišťující cloudovou firemní identitu. Microsoft je v současné době považován za leadra v oblasti jednotné cloudové firemní identity kde vládne s Azure Active Directory. viz Gartner. Problém je, že to mnohdy vlastně není „Azure“ co firmy používají ale Office/M365. … no vlastně je to Azure Active Directory ale tak nějak zakuklené do Office365… „já nemám žádný Azure ani AAD já mám jen Office365 identitu“ … Pro většinu z vás je to samozřejmě jasné, ale z hlediska celkové strategie Microsoftu to dělá značnou nekonzistenci a nejasnost mezi světem 365 a Azure. Také se tímto zároveň jasněji oddělí on-premises directory Windows Server Active Directory od cloudového světa což je asi také dobře.
Současný krok toto má změnit a narovnat. Cloudová identita od Microsoftu = Entra ID.
Každopádně všichni Azure i Office365 administrátoři si již delši dobu mohou otevřít Entra admin portál (AAD portál) na https://entra.microsoft.com

Brand „Microsoft Entra“ byl představen přibližně před rokem jako identity and access product family .

Současná změna je změna jména a brandu nikoli API a funkčnosti, vše zůstává stejné. Není třeba jakékoli technické akce u partnerů ani zákazníků.

Žádné cenové změny – veškeré cenové souvislosti zůstávájí nezměněné, v ceníkách bude postupně nahrazené spojení „AAD“ nebo „Azure Active Directory“ spojením „Entra ID“.

Entra je tedy jedním ze základních pilířů jednotného produktového porfolia společnosti Microsoft v oblasti „SCI“ Security – Compliacne – Identity, které je rozprostřeno napříč „cloudy“ a také koncovými zařízeními.Více informací najdete na blogu zde. další info zde New name for Azure Active Directory – Microsoft Entra | Microsoft Learn

Tato dobře míněná změna přinese asi i trochu negativních reakcí a spoustu práce s úpravou dokumentace, tak doufejme že si to brzy sedne a již se nebude nic měnit.