Setkání Windows User Group – listopad 2020

Že jste nestihli živý přenos konference WUG Days 2020? Nebojte se, záznamy jsou opět k dispozici v naší online knihovně. A stále zdarma na dlouhé podzimní večery.

Online – Blazor Server: Integrace do existujících MVC aplikací
9. listopadu 2020 – Miroslav Holec
Blazor Server je produkčně použitelná a zatím stále přehlížená technologie. Během přednášky nastíním myšlenkové výhody a vhodné scénáře použití Blazor Server. Ukážeme si také learning path, ze které lze vycházet pro samostudium a ruku v ruce s tím klíčové funkce a principy fungování celé technologie i s ohledem na odlišnosti vůči Blazor WASM.